MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
STUDIA PODYPLOM.
Spotkanie na Uniwerystecie Szczecińskim
Bezpieczeństwo Publiczne; Публичная Безопасность; Public Safety
Konferencja w Międzygórzu
Ekologia Pogranicza (EP'11); Экология пограничной области (ЭПО‘11); Ecology of Borderland (EB'11)
Stulecie UDT
Spotkanie
Stulecie UDT

Prof. dr hab. dr h. c.  inż. Tadeusz Zaborowski wziął udział w gali stulecia Urzędu Dozoru Technicznego, która odbyła się w siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas swojego wystąpienia złożył na ręce Prezesa UDT p. Marka Walczaka gratulacje i życzenia sukcesów w zapenianiu bezpieczeństwa technicznego oraz podziękował za dotychczasową współpracę, przekazując jednocześnie stosowny adres. Ponadto złożył podziękowanie  dla dyrektorów Oddziałów UDT w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Poznaniu oraz dla dyrektora CLDT.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne