MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
STUDIA PODYPLOM.
Spotkanie na Uniwerystecie Szczecińskim
Bezpieczeństwo Publiczne; Публичная Безопасность; Public Safety
Konferencja w Międzygórzu
Ekologia Pogranicza (EP'11); Экология пограничной области (ЭПО‘11); Ecology of Borderland (EB'11)
Stulecie UDT
Spotkanie
Bezpieczeństwo Publiczne; Публичная Безопасность; Public Safety

W dniach 28 - 29 czerwca 2011 r. w Poznaniu odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo Publiczne, której współorganizatorami m.in. byli: Wyższa Szkoła Zawodowa  KADRY dla EUROPY w Poznaniu, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, Państwowy Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN w Moskwie oraz Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp.

Otwarcia konferencji dokonali: dr Barbara Kochańska - Rektor WSZ "KdE" w Poznaniu oraz mgr Andrzej Roszczyński - Kanclerz WSZ "KdE' w Poznaniu. Po otwarciu konferencji i przywitaniu gości dalsze jej prowadzenie przejął prof. dr hab. dr h.c. inż. Tadeusz Zaborowski - Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego. Obradom plenarnym realizowanym na sesjach przewodniczyli: I Sesja - prof. zw. dr hab. inż. Władimir Sierebriakov, II Sesja - prof. zw. dr hab. inż. Igor Ariefiev, III Sesja - prof. zw. dr hab. inż. Zoja Bednarek (były Rektor SGSP), IV Sesji - prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusz Zaborowski i V Sesji - dr Józef Aleszczyk.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych: Polski (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Gorzów Wlkp., Koszalin, Leszno), Rosji, Słowacji, Irlandii Północnej, Niemiec, Francji, USA, Chin. Wygłoszone zostały 43 artykuły. Wydana została monografia pt. Rewaluacja Bezpieczeństwa Publicznego.

Uczestnicy konferencji mieli okazję do obejrzenia pięknych zabytkowych aut, które na ten pokaz ze swojej kolekcji sprowadził Andrzej Roszczyński - Kanclerz WSZ "KdE" w Poznaniu.

Prezentujemy z tej konferencji serwis zdjęciowy.

To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Prof. Tadeusz Zaborowski - przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego wita uczestników i prosi dr Barbarę Kochańską - Rektora WSZ "KdE" w Poznaniu o otwarcie konferencji

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Otwarcia konferencji dokonuje Rektor WSZ "KdE" w Poznaniu dr B, Kochańska

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
I Sesji - przewodniczy prof. W. Sierebriakov (pierwszy po lewej)
Swój referat wygłasza prof. Sergiej Trofimov z Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Referat wygłasza prof. Agamali Mamedov

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Uczestnicy konferencji podczas obrad
Od lewej: mgr Zbigniew Zalesiński, mgr Alicja Stefańczyk, prof. Leonid Shvartsburg, doc. Natalia Gavrilova

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Sala obrad

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Sala obrad
Od lewej: prof. V. Bondarev, prof. S. Trofimov, mgr inż. R. Klinowski, prof. L. Shvartsburg i doc. N. Gavrilova

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Referat wygłasza prof. A. Mamedov

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
prof. L. Shvartsburg ogląda zabytkowe auta

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
doc. N. Gavrilova i prof. L. Shvartsburg przy zabytkowych autach

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
prof. T. Zaborowski i prof. W. Wawrzyniak podczas dyskusji

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Na sali obrad
Od lewej: prof. zw. dr hab. inż. Zoja Bednarek, dr Tomasz Drzymała, mgr Tadeusz Madejsza i mgr J. Strzelecki

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
prof. Igor Arefiev wygłasza referat

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Podczas przerwy na posesji uczelni
Od lewej: prof. L. Shvartsburg, mgr Z. Zalesiński, mgr E. Arefiev, mgr A. Stefańczyk, prof. Z. Bednarek, dr T. Drzymała, doc. N. Gavrilova, prof. L. Shvartsburg

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Przed uczelnią na posesji

 
Sala obrad
Od lewej: prof. S. Trofimov, inż. K. Łybek, mgr inż. R. Klinowski i doc. N. Gavrilova

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Niektórzy uczestnicy konferencji na zdjęciu pamiątkowym

 
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne