MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
STUDIA PODYPLOM.
Spotkanie na Uniwerystecie Szczecińskim
Bezpieczeństwo Publiczne; Публичная Безопасность; Public Safety
Konferencja w Międzygórzu
Ekologia Pogranicza (EP'11); Экология пограничной области (ЭПО‘11); Ecology of Borderland (EB'11)
Stulecie UDT
Spotkanie
Spotkanie

Prof. Tadeusz Zaborowski spotkał się z prof. Jozefem Jurko i prof. Antonem Pandą w sprawie wspólnego prowadzenia badań oraz doskonalenia zawodowego przedstawicieli przemysłu. Podczas spotkania wskazano na konieczność współdziałania w zakresie badań naukowych obejmujących wytwarzanie, a.w szczególności unowocześnianie procesów technologicznych. Podkreślono konieczność uzyskiwania efektów synergicznych poprzez skuteczniejszą logistykę technologii. Nowe narzędzia i nowa koncepcja przygotowania procesów technologicznych umożliwia wrost efektów jakościowych i zmniejszenie kosztów wytwarzania. Należy jednak podnieść kwalifikacje kadr zajmujących się technologią poprzez przygotowanie studiów podyplomowych w zakresie świadomego kształtowania warstwy wierzchniej w materiałach. Instytut wspólnie z Sekcją Inżynierii Warstwy Wierzchniej KBM PAN O/Poznań przygotuje takie studia podyplomowe na których wykłady poprowadzą także profesorowie z uczelni zagranicznych. W skład Komitetu Naukowego wejdą m.in. Prof. J. Jurko i prof. A. Panda. Spotkanie zakończyło się lunchem.
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Podczas rozmów o współpracy
Od lewej: prof. Jozef Jurko, prof. Anton Panda i prof. Tadeusz Zaboirowski

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Dyskusja o badaniach naukowych i wykładach
Od lewej: prof. Anton Panda, prof. Tadeusz Zaborowski, prof. Jozef Jurko

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Podczas lunchu
Od lewej: prof. Jozef Jurko, prof. Tadeusz Zaborowski, prof. Anton Panda

 

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne