MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
Komisja Ergonomii PAN
Komisja Budowy Maszyn PAN O/Poznań
Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Poznań
Komisja Inżynierii Powierzchni PAN
Współpraca z WSTE w Szczecinie
Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu
Lubuski Sejmik Gospodarczy
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Komisja Ergonomii PAN

W marcu 2019 r. odbyły się wybory członków do Komisjii Ergonomii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na kadencję 2019-2022.. Wśród wybranych znalazł się prof. Tadeusz Zaborowski, dr h.c., któremu serdecznie gratulujemy. W dniu 25 marca 2019 r. odbyło się zebranie Komisji Ergonomii na którym dokonano wyboru władz. Komisji. Zebranie otworzył i poprowadził prof. Marek Świtoński - prezes Oddziału PAN w Poznaniu, który wręczył nominacje wszystkim nowo wybranym członkom Komisji Ergonomii. Na wniosek prof. Tadeusza Zaborowskiego w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano prof. Leszka Pacholskiego, który w poprzedniej kadencji także przewodniczył Komisji. Wiceprzewodniczącym Komisji został w głosowaniu tajnym wybrany prof. Jerzy Olszewski, zaś sekretarzem Komisji dr inż. Grzegorz Dahlke. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kierowaniu Komisją Ergonomii

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne