MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
Ochrona środowiska
Budownictwo, geologia i geotechnika
Energetyka
Budowa maszyn
Ekonomia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kształcenie kadr
Problemy społeczne
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Ochrona środowiska

Główne kierunki prac to analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków, nowoczesne rozwiązania oczyszczania ścieków, utylizacja osadów, programy rozwoju kanalizacji, programy rozwoju sieci wodociągowych, efektywność pracy kanalizacji i sieci wodociągowych, opracowanie dokumentacji ochrony prawnej przyrody w tym parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, inwentaryzacje przyrodnicze, ekofizjografia, pomników przyrody, programy ochrony użytków ekologicznych i ich wykorzystania w turystyce, programy ochrony wód powierzchniowych, analiza obiektów hydrotechnicznych, programy ochrony i modernizacji obiektów hydrotechnicznych, rozwiązania wykorzystania małych elektrowni wodnych, programy wykorzystania elektrowni wiatrowych programy i analizy wykorzystania energii niekonwencjonalnych, programy ochrony zwierząt przed kolizjami drogowymi, programy i analizy gospodarki odpadami, programy rekultywacji składowisk odpadów, programy i analizy rewitalizacji ujęć wodnych, programy i prognozy budowy ujęć wodnych, zintegrowane pozwolenia dla podmiotów gospodarczych, pozwolenia wodno-prawne, programy rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, bioróżnorodność.
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne