MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
Ochrona środowiska
Budownictwo, geologia i geotechnika
Energetyka
Budowa maszyn
Ekonomia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kształcenie kadr
Problemy społeczne
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Budownictwo, geologia i geotechnika

Istotnymi kierunkami prac są prognozy i programy funkcjonowania budowli technicznych, badania stanu technicznego budowli, inwentaryzacje budowlane, programy i projekty modernizacji budowli technicznych, programy konserwacji budowli technicznych, programy wykorzystania budowli technicznych i mieszkalnych, programy ochrony budowli mieszkalnych, analizy techniczno-ekonomiczne funkcjonowania budowli technicznych i mieszkalnych, programy i projekty termomodernizacji budowli technicznych i mieszkalnych, programy i projekty budowy mostów i dróg, analizy efektywności wykorzystania mostów i dróg, projekty badań geologicznych, badania geologiczne podłoża, badania złóż surowców mineralnych, programy i analizy wykorzystania złóż surowców mineralnych, badania wytrzymałości podłoża, programy i projekty rewitalizacji obiektów budowlanych, programy i projekty konserwacji budowli i dróg. Strategie rozwoju budownictwa w samorządach. Strategie wykorzystania zasobów surowcowych gmin, powiatów i województw.
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne